O firmie

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o.

oddział w Polsce

Numer KRS: 0000363068

Organ rejestrujący:

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII

Wydzial Gospodarczy Kapitał zakładowy:

500 000 EUR Numer NIP: 107-001-68-86