Dni BMW Motorrad Polska

 

Uczestnictwo i pojazd

 1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu, rejestracja na stronie internetowej, uregulowanie opłaty oraz otrzymanie od Organizatora stosownego potwierdzenia.
 2. Uczestnikiem Imprezy biorącym udział w jazdach może być każda osoba powyżej 18 roku życia posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

 

Zgłoszenie i wpisowe

 1. Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny w serwisie internetowym Organizatora http://bmw-motorrad.pl
 2. Osoby bez rejestracji oraz  jej potwierdzenia mogą nie zostać dopuszczone do udziału w imprezie.
 3. Nie przewiduje się limitu liczby pojazdów uczestniczących w Dniach BMW Motorrad.
 4. W imieniu niepełnoletnich uczestników imprezy w kompleksie hotelowym podpis składa rodzic lubopiekun prawny.
 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest dokonanie opłaty udziału w imprezie wg wybranego pakietu pobytowego.
 6. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora wykonawczego wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.
 7. W ramach wpisowego uczestnicy imprezy mają zagwarantowane:
 • przygotowanie, oznaczenie i obsługę trasy
 • zabezpieczenie przed medyczne i dostęp do karetki pogotowia ratunkowego
 • wyżywienie wg wybranego pakietu, atrakcje kompleksu hotelowego wg oferty hotelu
 • parking dla motocykli ( niestrzeżony )
 • box powitalny
 • udział w imprezach piątkowych i sobotnich oraz koncercie i atrakcjach LIVE

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników, o czym uczestnicy będą powiadomieni w oddzielnym komunikacie. W takim przypadku liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika do (z) udziału w imprezie.