Dni BMW RR

REGULAMIN
IMPREZY Dni BMW RR 2018 Tor Poznań

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator

1.1. Organizatorem imprezy Dni BMW RR, jest BMW MOTORRAD POLSKA.
1.2. W imieniu organizatora nad przygotowaniami i przebiegiem imprezy czuwa organizator wykonawczy MotorProgress Sp. z o.o. Sp.k.
1.3. Impreza odbywa się w danich 16 i 17 maja 2018.

2. Charakterystyka Imprezy

2.1. Impreza przeznaczona jest dla miłośników motocykli marki BMW oraz dla posiadaczy innych marek motocykli. Podstawowym celem jest promowanie aktywnego stylu życia połączonego z odpowiedzialnym wykorzystaniem możliwości motocykli a także podnoszenie umiejętności w zakresie technik bezpiecznej jazdy.

3. Porządek podczas imprezy

3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy czuwa Organizator i osoby wyznaczone przez Organizatora.
3.2. Do kompetencji ORGANIZATORA należy:
3.2.1. dopuszczenie uczestników i ich pojazdów do aktywnego udziału;
3.2.2. pomiar czasów;
3.2.3. decyzja o wykluczeniu z imprezy;
3.2.4. rozstrzyganie wszystkich uwag i wątpliwości związanych z przebiegiem Imprezy;
3.2.5. rozpatrywanie protestów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy i pojazdy

1.1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej  oraz otrzymanie od Organizatora stosownego potwierdzenia.
1.2. Uczestnikiem Imprezy biorącym udział w jazdach może być każda osoba powyżej 18 roku życia posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla lub właściwą dla sportów motocyklowych licencję sportową.
1.3. Dopuszczalny poziom emitowanego hałasu przez motocykl uczestnika nie może przekraczać 96 dB.

                                                                                                                                                                      

2. Zgłoszenie i wpisowe

2.1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie rejestracji elektronicznej, akceptacja regulaminu, opłacenie wpisowego oraz otrzymanie od Organizatora potwierdzenia udziału w imprezie.
2.2. Osoby bez rejestracji i jej potwierdzenia mogą nie zostać dopuszczone do udziału w imprezie.
2.3. Organizator przewiduje limit liczby pojazdów uczestniczących w Dniach BMW RR. O otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność wpłat w ramach puli dostępnych miejsc.
2.4. W imieniu niepełnoletnich uczestników imprezy w podpis na dokumentach rejestracyjnych (oświadczeniach) składa rodzic lub opiekun prawny.
2.5. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest dokonanie opłaty udziału w imprezie wg wybranej grupy.
2.6. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora wykonawczego wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.

W ramach wpisowego uczestnicy imprezy mają zagwarantowane:
2.7.1. przygotowany tor
2.7.2. zabezpieczenie przed medyczne i dostęp do karetki pogotowia ratunkowego
2.7.3. wyżywienie wg specyfikacji
2.7.4. parking dla motocykli ( niestrzeżony )
2.7.5. box powitalny z koszulką
2.7.6. udział w gRRill paRRty w środę wieczór
2.8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników, o czym uczestnicy będą powiadomieni w oddzielnym komunikacie. W takim przypadku liczy się kolejność zgłoszeń.
2.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia  uczestnika do ( z ) udziału w imprezie.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Obowiązki

1.1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie, opłacić wpisowe w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia dokonania rezerwacji miejsca w imprezie.
1.2. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów ppoż., postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywa się impreza.
1.3. Uczestnik zabezpieczając odpowiedzialnie swoje zdrowie oraz interesy winien zaopatrzyć się w stosowne polisy ubezpieczeniowe np. od rezygnacji z imprezy, assistance na wypadek awarii motocykla - z opcją podstawienia maszyny zastępczej. 
1.4. Każdy kask używany w trakcie zajęć musi posiadać europejski certyfikat bezpieczeństwa (norma EC 22-05). Wymagamy kasku typu full-face zakrywającego całą twarz. Kask podczas jazdy musi być właściwie zapięty.
1.5.
Do jazdy po torze polecamy kombinezon skórzany w dobrym stanie technicznym jedno-, lub dwuczęściowy (spodnie z kurtką muszą być spięte). Jeśli nie dysponujesz odzieżą skórzaną, możesz wykorzystać odzież tekstylną o ile jest to dedykowana odzież motocyklowa, wykonana z materiałów trudnościeralnych i wyposażona w pełny zestaw certyfikowanych ochraniaczy. Mimo to rekomendujemy skorzystanie z odzieży skórzanej. Zalecamy także zastosowanie środków dodatkowej ochrony, takich jak ochraniacz kręgosłupa oraz ochraniacz klatki piersiowej. Buty motocyklowe są obligatoryjne dla wszystkich uczestników szkolenia (wykluczone są buty wojskowe, trekkingowe i typu „glany”). Akceptujemy wyłącznie rękawice motocyklowe, które zakrywają nadgarstek. 
1.6.
Żaden z uczestników szkolenia nie może być w trakcie zajęć pod wpływem alkoholu ani jakichkolwiek środków odurzających. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia stosownych testów. W przypadku pozytywnego testu na obecność alkoholu (lub podobnie działającego środka) w organizmie nie zostaniesz dopuszczona/dopuszczony do udziału w zajęciach. Jeśli przyjmujesz leki, upewnij się przed jazdą, że nie będą one wpływały na Twoją zdolność panowania nad motocyklem.
1.7.
Montaż kamer na motocyklu jest dozwolony po uprzedniej konsultacji z szefem toru. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest mocowanie kamer na ubiorze i kasku motocyklisty.

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Tor
1.1. Organizator odpowiada za stan technicznych toru i jego zabezpieczenie
1.2. Organizator dostarcza Uczestnikom szkolenie z zasad zachowania na torze oraz komunikacji za pomocą flag sygnałowych.
2. Pomoc medyczna
2.1. Organizator gwarantuje w godzinach otwarcia trasy obecność mobilnej grupy ratownictwa medycznego.
3. Parking
3.1. Każdy uczestnik ma zagwarantowane miejsce na NIESTRZEŻONYM parkingu dla motocykli biorących udział w imprezie. Tor i padok są na noc zamykane, aczkolwiek ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POZOSTAWIONE MOTOCYKLE.

V. PODZIAŁ NA GRUPY

1.1. Grupa A – uczestnicy bez doświadczenia torowego, chcący przetestować własne lub dostarczone przez BMW Motorrad Polska motocykle serii S. Jazdy prowadzone są w grupach pilotowanych przez instruktorów, w czasie jazdy obowiązuje zakaz wyprzedzania instruktorów i innych uczestników.

1.2. Grupa B – uczestnicy z doświadczeniem torowym, szybcy amatorzy, którzy uczestniczyli wcześniej w imprezach typu dni na torze. Jazdy bez instruktorów.  (zalecamy stosowanie kocy grzewczych)
1.3. Grupa C – zawodnicy i zaawansowani amatorzy, posiadający motocykle przygotowane do jazdy torowej.  (zalecamy stosowanie kocy grzewczych)
1.4 Grupa D -  motocykle nie sportowe – turystyczne, naked, sportowo-turystyczne

1.5. W przypadku opadów deszczu grupa A nie wyjeżdża na tor na maszynach testowych z uwagi na brak możliwości zastosowania deszczowego ogumienia w maszynach testowych i w maszynach instruktorów!

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu.
2. Organizator Imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania Imprezy spowodowane przez jej uczestników lub osoby trzecie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny motocykli oraz dodatkowego wyposażenia przed i po imprezie.
4. Uznaje się, że uczestnik podpisując zgłoszenie zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany harmonogramu imprezy
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego regulaminu, o czym zawodnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie na 45 dni przed rozpoczęciem organizator zwraca 50% wpłaty. Na 44-30 dni przed rozpoczęciem organizator zwraca 30% wpłaty. Przy rezygnacji na 29 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator nie zwraca wpłat. Dopuszcza się indywidualne podejście do wyżej wymienionych terminów tylko w przypadku potwierdzonych zdarzeń losowych. Dla zabezpieczenia interesów uczestnika zalecane jest wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy. 

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA

1. Koszt udziału w imprezie obejmuje dostęp do jazd na torze wg. harmonogramu wybranej grupy, wyżywienie, pakiet powitalny, dostęp do atrakcji, dostęp do zaplecza serwisowego, zabezpieczenie medyczne.
2. W zależności od wyboru ilości dni i charakteru uczestników cena udziału w imprezie jest różna. Szczegóły w zakładce Rejestracja.
3. Pakiety zawierają ubezpieczenie uczestników.
4. Ubezpieczenie z tytułu rezygnacji z imprezy pozostaje w gestii uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty uczestnika imprezy wynikające
z poczynionych przez niego szkód na terenie toru, ani poza nim.
6. Korzystanie z motocykli organizatora celem odbycia jazd testowych obwarowane jest wniesieniem przez uczestnika imprezy kaucji zwrotnej w wysokości ustalonej przez organizatora.