Nota Prawna

BMW docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym.

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

 

Ochrona danych osobowych.

Nasze witryny internetowe są prowadzone w różnych krajach na całym świecie i przeznaczone są dla odwiedzających z tych krajów. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym prowadzona jest dana witryna. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności dostępne są w witrynach poszczególnych krajów.

Prawa autorskie

© Copyright BMW AG, Monachium, Niemcy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, animacje, sekwencje wideo i ich układ w witrynie BMW Group są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.
Ich kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych oraz rozpowszechnianie są zabronione, podobnie jak ich modyfikacja lub publikowanie na innych stronach. Niektóre witryny BMW mogą zawierać grafiki chronione prawami autorskimi należącymi do osób trzecich. Warunki ogólne.

Licencje

Celem BMW Group było stworzenie innowacyjnej i informatywnej witryny. BMW Group musi jednak chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Dlatego prosimy pamiętać, że korzystanie z tej witryny nie uprawnia do korzystania z własności intelektualnej firm należących do BMW Group ani z własności intelektualnej osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe w tej witrynie należą do firmy BMW AG; dotyczy to marek, nazw modeli, logo i emblematów.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje udostępnione w tej witrynie nie podlegają żadnej wyraźnej ani domyślnej gwarancji, w tym żadnym domyślnym gwarancjom dotyczącym wartości handlowej, przydatności do określonego celu bądź nienaruszania praw stron trzecich. BMW AG nie jest autorem treści umieszczanych w witrynie przez strony trzecie i chociaż podejmuje działania na rzecz monitorowania takich treści, nie ponosi odpowiedzialności za wpisy ani dyskusje publikowane przez strony trzecie, ani też za prawdziwość takich wpisów lub dyskusji oraz zawartych w nich opinii. Firma BMW AG nie jest w żaden sposób odpowiedzialna względem jakichkolwiek osób z tytułu wszelkich szkód – specjalnych, pośrednich lub wtórnych – związanych z niniejszymi materiałami. Firma BMW AG nie odpowiada za treść witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie ani za treść zawartych w tej witrynie linków do innych witryn.